Agenda

10.00 uurt/m11.30 uur

Start Groot Koor

Zingt u graag?

Kom gezellig meezingen in een nieuw koor!

We starten 19 februari met een nieuw koor onder leiding van een dirigent van de Zeeuwse muziekschool. Iedereen is welkom, van jong tot oud.

We nodigen u van harte uit: Bewoners uit de wijk, bewoners van het Erasmuspark en/of cliënten van SVRZ.

 

Vanuit het Fonds voor Cultuur Participatie heeft de muziekschool subsidie gekregen en is het project “Radio Geluk” ontwikkeld en gestart. Vanuit “Radio Geluk” start de muziekschool samen met SVRZ een aantal deelprojecten.

De start van een Groot Koor voor een woonzorgcentrum is één zo’n project waarvan in februari de eerste bijeenkomst gepland staat, bewoners van het Erasmuspark, uit de wijk en de deelnemers van het ontmoetingscentrum zijn van harte welkom. In nauw overleg hebben we gekozen voor het Erasmuspark.

 

De eerste zangochtend voor dit nieuwe koor is 19 februari 2019 in het Erasmuspark, Troelstralaan 162, 4463 XZ Goes.

Op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur gaan we onder begeleiding van een professionele dirigent van de Zeeuwse Muziekschool bekende liedjes zingen en instuderen. Het repertoire is Engels- en Nederlandstalig.

Samen zingen verbindt en het is waardevol om de verbinding en ontmoeting in de wijk te benadrukken.

We vragen een kleine bijdrage van € 3,50 voor de koffie/thee per keer.

Bekijk hier het affiche met meer informatie over dit evenement
Suggesties?