Agenda

10.30 uurt/m11.30 uur

Gespreksgroep Zingeving en geloof

Inloop vanaf 10.00 uur in de Binnentuin van De Vurssche.

U bent van harte welkom om samen met ons in gesprek te gaan. 

 

 

Suggesties?