Agenda

12.00 uurt/m16.00 uur

Barbecue

Komt u ook naar de barbecue?  

Als bewoner van 't Verlaet of deelnemer aan de dagopvang bent u van harte welkom !

De barbecue vindt paats in het restaurant en aansluitend terras.

Suggesties?