SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Menu

SVRZ & coronavirus

Bekijk hier het actuele nieuws over corona.

Dashboard actuele situatie verpleeghuizen Zeeland
De VVT organisaties in Zeeland hebben een dashboard gemaakt. Hierin is te zien hoeveel positief geteste cliënten er in de verpleeghuizen zijn (geweest) op gemeentelijk niveau. Iedere week verschijnt er op donderdag op deze plek een actueel overzicht. Het is een cumulatief overzicht, dus van de volledige periode. Het overzicht is een samenwerking van de volgende zorgorganisaties:

Allévo, Cederhof, Cleijenborch, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

Dashboard actuele situatie verpleeghuizen per gemeente

14 mei
Cijfers stralen rust uit
We zien deze week heel weinig nieuwe besmettingen. In de Zeeuwse verzorgings- en verpleeghuizen zijn er in deze week twee bijgekomen. VVT-woordvoerder Angela Bras: “Gelukkig zijn er nauwelijks positief geteste cliënten bijgekomen, dat geeft hoop voor de toekomst. In het aantal herstelde cliënten zien we deze week een kleine plus”. In de afgelopen week zijn er vier cliënten overleden, dat vinden we ontzettend verdrietig. Bras: “We leven mee met alle betrokkenen. We beseffen dat een verlies altijd moeilijk is, maar dat onder deze omstandigheden de impact voor de nabestaanden nog groter is.”

Pilot Verpleeghuis Ter Reede 
Verpleeghuis Ter Reede aan de Koudekerkseweg in Vlissingen van WVO Zorg is deze week gestart met een proef voor een bezoekersregeling. Sinds 11 mei zijn zij een van de 26 locaties waar onder strikte voorwaarden weer bezoekers toegelaten worden. Dit verloopt tot nu toe heel goed. Tijdens de pilot komen er in het verpleeghuis in Vlissingen dagelijks vijftien bezoekers. Locatiemanager Jos Knook: “Voor ons als personeel was het de eerste dagen een beetje spannend, maar voor bewoners en familie is het ontzettend fijn natuurlijk. Het weerzien tussen de cliënten en hun naasten zorgde ook voor veel emotie. Wat heel logisch is natuurlijk.”

Voorbereidingen nieuwe regeling voor beperkt bezoek
Het bezoekersverbod blijft gehandhaafd tot 20 mei. Na deze datum wordt landelijk besloten of een verruiming, naar aanleiding van de pilots, mogelijk is. Alle zorgorganisaties treffen voorbereidingen voor het moment waarop alle locaties mogelijk weer op beperkte schaal bezoek mogen toelaten. Bij de evaluatie van de pilot kijken we niet alleen naar de resultaten van WVO Zorg. Dit is namelijk een grote locatie waar zorg aan veel verschillende doelgroepen geleverd wordt. Wij leren ook van de ervaringen van Tragel, organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij doen in Zeeland een pilot voor kleinschalig georganiseerde zorg. En natuurlijk kijken we ook naar pilots van zorgorganisaties in andere delen van Nederland.

Gefaseerde versoepeling
De verpleeghuizen zien de versoepeling gefaseerd voor zich. Bras: “Het is niet verantwoord om straks in een keer de deuren weer voor iedereen open te zetten. Dit vereist een goede afstemming en duidelijke afspraken over hoeveel bezoekers per dag op een locatie op een veilige manier aanwezig kunnen zijn en zal vermoedelijk gaan over 1 vaste bezoeker per cliënt. Ook kijken we goed naar de inrichting van de fysieke ruimte. Kijk bijvoorbeeld naar de openstelling van de basisscholen; dit gebeurt ook gefaseerd en in alle voorzichtigheid. Vanzelfsprekend betrekken we de lokale cliëntenraden bij de voorbereidingen hierop.”

Waarom worden er nog niet overal raambezoeken georganiseerd?
We begrijpen goed dat u het contact met uw familie en de bezoekjes enorm mist. Op sommige locaties worden raambezoeken op een gestructureerde manier georganiseerd en ingepland. Zo kunnen cliënten hun dierbaren toch zien en even met ze praten, al is het op afstand. Helaas is dit niet overal op dezelfde manier mogelijk. Omdat alle locaties en woningen verschillend zijn, wordt er per locatie gekeken hoe we de raambezoeken veilig kunnen organiseren. Uiteraard staat veiligheid voor u, uw familie en de medewerkers hierbij altijd voorop.
Lees meer over hoe u in contact kunt blijven met uw naaste(n).

Wanneer kunnen de kapper, de pedicure en restaurants weer open?
Tijdens de persconferentie van gisteren kondigde premier Rutte aan dat de regels voor kappers, pedicuren en fysiotherapeuten landelijk weer verruimd kunnen worden. Helaas geldt dit niet voor de kappers, pedicuren en fysiotherapeuten die binnen onze locaties werken. Zij worden namelijk gezien als bezoekers en de bezoekersregeling binnen de ouderenzorg is in ieder geval tot 20 mei van kracht. Ook de restaurants kunnen helaas nog niet open. Binnenkort worden er proeven gedaan binnen de verpleeghuizen om te kijken of de bezoekersregeling verruimd kan worden. We hopen dat daaruit blijkt dat deze diensten weer op een veilige manier geopend kunnen worden.

Hoe houdt u in de auto 1,5 meter afstand als u naar het ziekenhuis moet gaan?
In deze tijd waarin we 1,5 meter afstand moeten houden, kan het lastig zijn om van of naar het ziekenhuis te gaan. Hoe houdt u immers 1,5 meter afstand in een auto? Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk om ook tijdens autoritten het risico op besmetting te vermijden. Gelukkig zijn er vier taxibedrijven in Zeeland die de juiste voorzorgsmaatregelen hebben genomen om u veilig te kunnen vervoeren. Dus moet u vervoerd worden, neemt u dan contact met hen op.

Taxi Centrale Zeeland (Goes):
06-20856883

Taxi Segers (Philippine):
0115-491463 of 06-20411131

Taxibedrijf Engels:
0117-381496

Taxi Service Sluis:
0117-308475 (alleen voor ritten naar Brabant)

Taxi Kole Kapelle:
0113-561324 / Whatsapp: 06-22884148

Wat betekent corona voor de medewerkers binnen SVRZ?
Binnen SVRZ hebben we verschillende medewerkers gevraagd wat corona voor hen betekent. En hoe het virus hun werk beïnvloedt. U leest deze verhalen op onze website. Als voorproefje geven we een korte quote van Marnix van der Graaf, zorgmedewerker op een cohortafdeling:

“Van dichtbij heb ik gezien wat de klachten zijn. En welke maatregelen er getroffen werden door het crisisteam. Deze situatie was zo nieuw voor iedereen dat er in het begin elke dag wel iets veranderde in de maatregelen. Soms wel na een uur. Ik kan je zeggen dat het heftig is om het verloop van de ziekte zo te zien.” 

Zeeuwse zorgorganisaties starten dagbesteding in beperkte mate weer op
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben de Zeeuwse zorgorganisaties veel voorzieningen voor dagbesteding en –opvang vanaf medio maart gesloten. Dagbesteding en -opvang is voor veel cliënten én hun naasten een cruciale voorziening, juist in deze crisisperiode. Daarom hebben de zorgorganisaties besloten, waar mogelijk én met de juiste veiligheidsmaatregelen, bepaalde activiteiten weer op te starten voor een beperkte groep cliënten. Lees het volledige artikel.

SVRZ bestuurder Angela Bras: “U zult al hebben vernomen dat het kabinet de coronamaatregel in de ouderenzorg heeft verlengd tot 20 mei. We realiseren ons hoe ingrijpend deze maatregel is, zowel voor u en uw familie als voor ons. We begrijpen hoe moeilijk het is dat u maar beperkt contact kunt houden met elkaar. Hoe graag we ook de deuren zouden willen openen voor bezoekers, we blijven ons houden aan de richtlijnen die het RIVM stelt. Gelukkig horen we wel veel positieve reacties over de nieuwe telefoons en tablets. Hopelijk kunt u op deze manier toch in contact blijven met uw familie. Ik heb er vertrouwen in dat we deze situatie, hoe moeilijk die ook is, nog even vol kunnen houden. Houd moed!”

Samen het beste ervan maken
Wij vragen u om de maatregelen op te volgen en er in deze periode samen het beste van te maken. Onze zorgmedewerkers doen er in elk geval hun uiterste best voor om het de cliënten zo goed mogelijk naar de zin te maken en hen veel aandacht te geven. Er worden creatieve oplossingen gevonden door naasten om cliënten toch een groet te brengen. We begrijpen dit, maar om de rust in de woning te bewaren vragen we u wel om dit met de betreffende zorgmedewerkers vooraf af te stemmen. Bedankt voor uw begrip!

In contact blijven
In onze zorglocaties zijn extra tablets en smartphones beschikbaar gesteld, zodat cliënten makkelijker in contact kunnen blijven met hun naasten. Via deze apparaten kunt u (beeld)bellen of chatten via WhatsApp. De tablets worden gebruikt voor digitale oefeningen en het luisteren naar muziek bijvoorbeeld. We hopen dat deze mogelijkheden helpen om fijn contact te houden. Pakketjes, brieven en kaarten zijn ook nog steeds van harte welkom. En online een spelletje spelen, is ook een leuke manier voor afleiding en contact met familie en vrienden. Op de website samenspelen.online staan tips voor spelletjes om online samen te spelen.

Kaarten en pakketjes zijn welkom!
Cliënten mogen gewoon post en pakketjes ontvangen. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het wel van belang dat het op de juiste manier gebeurt:
– Geef het pakketje niet in de handen van de zorgmedewerker. Zet het pakketje ergens neer. Het liefst op een tafeltje.
– Bewaar de 1,5 meter afstand van de zorgmedewerker die het pakketje meeneemt.
– U hoeft geen handschoenen te dragen bij het geven van het pakketje.

Verpleeghuizen SVRZ sluiten deuren
Sinds 20 maart zijn alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg in Nederland gesloten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Deze ingrijpende maatregel is nodig om de bewoners, hun naasten en medewerkers te beschermen. In de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden kan SVRZ incidenteel afwijken van deze maatregel.

Mag een cliënt echt helemaal geen bezoek meer krijgen?
Nee, niemand mag op bezoek komen. Tenzij de situatie dermate bijzonder is dat we een uitzondering moeten maken. Zoals wanneer een cliënt stervende is. Dit wordt dan door onze medewerkers beoordeeld en per individu bekeken.

Zijn er andere manieren om met cliënten in contact te komen?
Telefonisch contact is natuurlijk mogelijk. Daarnaast hebben we met behulp van ICT meer mogelijkheden gecreëerd om cliënten contact te laten hebben met hun naasten. Met Whatsapp beeldbellen bijvoorbeeld. Voor het welzijn van onze cliënten is het erg belangrijk dat zij wel in contact kunnen blijven met hun familie en andere naasten. Ook kan een persoonlijke brief of kaart eenzaamheid verkleinen. Lees meer over hoe u in contact kunt blijven en instructies voor het beeldbellen via Whatsapp.

Wat als een cliënt in de stervensfase is?
Dan maken we in overleg met de familie een uitzondering. Familie moet uiteraard de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen.

Ik ben bezoeker, ben gezond en heb geen klachten en de cliënt heeft ook geen klachten of ziekteverschijnselen. Mag ik dan wel op bezoek?
Nee, we hanteren het verbod heel strikt. Het kan namelijk zijn dat één van de twee personen (nog) geen ziekteverschijnselen heeft, maar het virus wel kan overdragen.

Coronamaatregelen verlengd
Het kabinet heeft 21 april besloten dat het bezoekverbod in de verpleeghuizen verlengd wordt tot 20 mei. Dat betekent voor SVRZ dat de cliënten zeker tot die tijd helaas geen bezoek mogen ontvangen en de restaurants en kapsalons gesloten blijven. Het verbod op evenementen en bijeenkomsten blijft tot 1 september van kracht.
Wederom een harde boodschap voor u en voor ons. Maar met een belangrijk doel: de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. In de week vóór 20 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is aan maatregelen.

Zijn nieuwe cliënten vanuit het ziekenhuis of thuis nu welkom?
De verpleeghuizen zijn dicht voor bezoekers. Maar mogen nieuwe cliënten dan wel binnenkomen bij de verpleeghuizen? We merken dat hierover onduidelijkheid is, dus we lichten ons beleid graag nog een keer toe. Als er plek is, kunnen nieuwe cliënten gewoon bij SVRZ terecht. We kijken per cliënt wat de beste oplossing is op dat moment. Als het mogelijk is om op een verantwoorde manier zorg en ondersteuning thuis te bieden, kiezen we daarvoor. Als dat niet mogelijk is of als doorplaatsing uit het ziekenhuis nodig is, kan de cliënt gewoon komen. We controleren uiteraard wel eerst of de cliënt niet besmet is. In een potentieel verdachte situatie passen we druppelisolatie toe. Wanneer er op een woning besmette cliënten zijn, worden op die woning vanzelfsprekend geen nieuwe cliënten ontvangen. Ook houden we, zoals altijd, rekening met de beschikbaarheid van het personeel.
Normaal gesproken kunnen familieleden helpen bij het inrichten van de kamer. Door de coronamaatregelen is dat nu helaas tijdelijk niet mogelijk.

We kunnen niet naar buiten, maar wat kan wel?
Door het coronavirus verandert er veel. Onze cliënten kunnen niet naar buiten en als familielid kunt u uw dierbare niet op komen zoeken. Natuurlijk kunt u nog wel videobellen, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Er worden allerlei leuke initiatieven ontwikkeld om het leven binnen wat aangenamer te maken. We delen er graag een paar met u.

 • U kunt een online bezoek brengen aan het Rijksmuseum of een virtuele rondleiding maken door het MuZeeum.
 • Heeft u liever wat spanning en sensatie? Maak dan een virtuele rit in een van de attracties van de Efteling.
 • Ga mee naar het Concertgebouw. Online dan hè! En geniet van mooie concerten.
 • Houdt u van lezen en bent u door uw voorraad heen? Via de Thuisbieb kunt u een boek of luisterboek lenen.
 • Bent u dol op dieren en avonturen? Ga op expeditie met de natuurlessen van Freek Vonk.
 • Elke woensdagmiddag bent u online welkom voor een culturele workshop van Kunst Educatie Walcheren.

Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen
Ondanks de negatieve berichtgeving in de media over het tekort aan mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn er bij SVRZ voldoende materialen beschikbaar. Ook voor de lange termijn zijn er al diverse maatregelen genomen om te blijven zorgen voor voldoende voorraad. We werken daarin nauw samen met de andere zorgorganisaties in Zeeland en de GGD. Natuurlijk blijven we wel secuur omgaan met de voorraad PBM. Het is niet altijd noodzakelijk PBM te dragen. U mag erop vertrouwen dat de landelijke richtlijnen voor het gebruik van PBM, die SVRZ volgt, zorgen voor een veilige manier van werken. De veiligheid van de cliënt en de medewerkers staat bij SVRZ voorop.

Corona thuisteams 
In Zeeland staan speciale corona thuisteams klaar om van start te gaan. In deze teams werken medewerkers van de diverse grotere zorgorganisaties samen. Door de zorg voor cliënten met corona te scheiden van de reguliere zorg, proberen we de verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast is het een geruststellende gedachte voor cliënten. Een ander voordeel is dat de persoonlijke beschermingsmiddelen efficiënter gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat alle ZorgThuis cliënten van SVRZ die besmet zijn met corona, op termijn niet door SVRZ medewerkers worden verzorgd. De cliënten keren weer terug in zorg bij SVRZ als ze genezen zijn verklaard. De teams zijn nog niet opgestart omdat er nog niet voldoende cliënten zijn om een volle route te kunnen starten.

Verhuizen binnen SVRZ
Cliënten van SVRZ mogen in deze periode niet verhuizen naar een andere SVRZ locatie, tenzij het écht noodzakelijk is. Als een cliënt graag naar een andere woning wil verhuizen, is dat tijdelijk dus helaas niet mogelijk. Moet een cliënt naar een andere woning of afdeling omdat alleen op die locatie de noodzakelijke, specifieke zorg gegeven kan worden aan deze cliënt? Dan mag het wel. De arts neemt dit besluit. In overleg met de teamleider facilitair wordt dan bekeken hoe de verhuizing van de persoonlijke spullen kan plaatsvinden. Door de arts wordt advies gegeven aan de familie over veilig vervoer van de cliënt.

Kapsalons en pedicures
De kapper zien we als een ‘bezoeker’ van een SVRZ locatie. Bezoekers zijn momenteel helaas niet welkom. Bij grote uitzondering kunnen, uitsluitend op medische indicatie van een behandelend arts, bepaalde behandelingen van manicure en pedicure wel uitgevoerd worden. Daarbij nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen in acht.

Verhalen & hartverwarmend!
Er zijn tal van initiatieven (gaande) om zorgmedewerkers en cliënten een hart onder de riem te steken. Bloemetjes, taart, zelfgemaakte kaarten, mini-concertjes, en ga zo maar door. Deze acties zijn fantastisch en de cliënten genieten er enorm van! Houd de SVRZ Facebook– en Instagram-pagina in de gaten voor de meest bijzondere acties.
Daarnaast leest u hier diverse verhalen over de impact van corona.

Vitale beroepen in de schijnwerpers
De PZC is gestart met een nieuwe serie: wat doet het coronavirus met medewerkers in een vitaal beroep? Dinsdag 24 maart de beurt aan onze collega Cathelijne Verhelst! 

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de verpleeghuiszorg, tegelijkertijd behoren zij vaak ook tot de kwetsbare doelgroep. SVRZ kiest er wel voor om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen, er geen verdenking is op de SVRZ locatie en zij zelf geen klachten hebben zoals beschreven door het RIVM.

Mijn moeder woont bij SVRZ en ik doe regelmatig haar was. Hoe moet dat nu?
Helaas kan dat voorlopig niet meer. In verband met de bescherming nemen wij dit tijdelijk van u over.

Mijn vader woont bij SVRZ en krijgt twee keer per week aanvullende vitamines van mij. Hoe nu?
U kunt via het Cliëntportaal of aan de bij u bekende contactpersoon doorgeven wat persoonlijke afspraken en voorkeuren zijn.

Sluiting dagbehandeling en ontmoetingscentra
In gezamenlijkheid met overige ouderenzorgorganisaties is besloten om de dagbehandeling en de ontmoetingscentra tijdelijk te sluiten. Deze sluiting is dinsdag 17 maart, ingegaan. Op individuele basis wordt bekeken of het nodig is dat bepaalde cliënten toch kunnen komen, als er in de thuissituatie geen veilige oplossing kan worden gevonden.

Welzijnsactiviteiten
Welzijnsactiviteiten worden afgezegd. We zorgen ervoor dat er alternatieve activiteiten in klein verband worden georganiseerd op de woningen.

Behandeling van SVRZ
Extramurale behandeling, zoals fysiotherapie en ergotherapie, gaat alleen door als dat noodzakelijk is. Alle andere behandelingen worden uitgesteld.

Sluiting restauratieve voorzieningen
SVRZ heeft alle restauratieve voorzieningen in de verpleeghuislocaties gesloten. Dit geldt voor zowel externe bezoekers, familieleden als ook voor cliënten en medewerkers. Deze maatregel is nodig om groepsvorming zoveel als mogelijk te beperken en daarmee onze bewoners en medewerkers nog meer te beschermen. We hopen op uw begrip voor deze ingrijpende maatregel.

Medewerkers
Een SVRZ medewerker met ziekteverschijnselen (koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten) bepaalt samen met de teamleider of werken op locatie mogelijk is en of een test op corona/COVID-19 nodig is. Deze instructie geldt voor álle medewerkers van SVRZ, dus ook stagiairs, leerlingen én zzp’ers die werken in de zorg.

Bijeenkomsten annuleren
Bijeenkomsten die gepland staan, worden door de organisatoren zo nodig verplaatst of geannuleerd. Deelnemers krijgen hierover bericht. In overleg met andere Zeeuwse zorgorganisaties is bepaald dat het gaat om groepsbijeenkomsten van 10 of meer deelnemers en dat alle overleggen met externen alleen doorgang vinden als het strikt noodzakelijk is.

Een goede hygiëne is cruciaal
Een goede hygiëne is enorm belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij SVRZ gelden daarom de volgende hygiënemaatregelen om te voorkomen dat ziekteverwekkers worden verspreid, dat ze kunnen overleven en dat iemand wordt besmet:

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Vermijd handen geven.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

SVRZ monitort
Binnen SVRZ monitort een speciaal daarvoor ingericht team de ontwikkelingen rondom het coronavirus. SVRZ weet hoe te handelen in het geval van een besmetting. Daarnaast benadrukken we het belang van goede hygiëne.

Protocol cliënt
Indien een cliënt van SVRZ besmet mocht raken, wordt dit gemeld aan de GGD en volgen we de richtlijnen van het RIVM. De betreffende persoon gaat dan in isolatie tot hij/zij niet meer besmettelijk is

Goedemiddag, Hoe kunnen wij u helpen?