Mantelzorgers

Bij SVRZ hechten we er veel waarde aan dat cliënten verbonden blijven met de mensen die hen dierbaar zijn. Zij hebben een persoonlijke band met de cliënt en weten daardoor wat de cliënt nodig heeft. SVRZ ziet de naasten van de cliënt als partners in de zorg. Hun bijdrage is van groot belang. We willen onze professionele ondersteuning daarom goed afstemmen op wat de naaste van de cliënt nog kan betekenen voor de cliënt. Zodanig dat de naasten niet overbelast raken en dat de kwaliteit van zorg geborgd is.

Welke rol kunnen naasten van de cliënt nog spelen?

Als partner, familielid of vriend heeft u vast vragen. Wat wordt er van mij verwacht? Mag ik nog een rol blijven spelen in de zorg aan mijn dierbare? Kan ik dit nog aan? Onze medewerkers hebben aandacht voor u als naaste van de cliënt en de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen.  Zo willen we graag met u bespreken wat we samen kunnen doen om zo goed mogelijk voor uw naaste te kunnen zorgen?  Hierbij rekening houdend met uw mogelijkheden. Eén van onze medewerkers gaat zo snel mogelijk met u in gesprek. We maken samen een persoonlijk zorgplan met duidelijke afspraken over de taakverdeling. U kunt als naaste namelijk nog steeds een rol hebben in de zorg voor de cliënt, als u dat wilt. Door bijvoorbeeld te helpen met douchen of door activiteiten te ondernemen.

Wie is aanspreekpunt voor mantelzorgers?

In principe is de persoon die het zorgplan heeft opgesteld het eerste aanspreekpunt voor de familie en vrienden van de cliënt. Is deze medewerker afwezig? Dan neemt iemand uit het zorgteam deze taak over. Voor onze medewerkers is het prettig als we ook een aanspreekpunt binnen de familie- en vriendenkring hebben.

Logeren bij  SVRZ

Biedt u mantelzorg aan iemand met dementie en wordt deze zorg soms te zwaar? Bij SVRZ kunnen mensen met dementie die nog thuis wonen komen logeren. Zo hebben mantelzorgers even geen zorgen. Onze gasten zijn welkom voor korte of langere periode: van minimaal een halve dag tot maximaal drie weken.
Kijk hier voor meer informatie over logeren bij SVRZ.

Ontmoetingscentra SVRZ

In de ontmoetingscentra van SVRZ bieden we ondersteuning en begeleiding aan mensen met lichte tot wat verder gevorderde geheugenproblemen én de mantelzorger. Naast alle activiteiten bieden we de deelnemers en de mantelzorger de gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en om vragen te stellen. Ook organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten over een bepaald thema en uitstapjes. Bekijk  voor meer informatie de folder..

Tijdelijk verblijf bij SVRZ

Bent u mantelzorger voor iemand  die net in het ziekenhuis heeft gelegen? En die nog (te) veel verzorging en ondersteuning nodig heeft om thuis verder te kunnen herstellen? Een tijdelijk verblijf in een locatie van SVRZ kan dan een oplossing zijn. Hier kunnen mensen op krachten komen terwijl ze verzorgd worden door de professionals van SVRZ. Bekijk  voor meer informatie de folder.

Lotgenotencontact

De zorg voor uw naaste kan zwaar zijn. Soms wordt er jarenlang een beroep op u gedaan en komen er taken op uw pad waarmee u niet bekend bent. Of u heeft behoefte aan hulp bij het verwerken van uw eigen verdriet over de situatie van uw partner, familielid of vriend. Voor lotgenotencontact kunt u terecht bij:

 

Parkinson-Inn SVRZ

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen patiënten met Parkinson en hun naasten en familieleden de gelegenheid elkaar op een vast terugkerend tijdstip te ontmoeten in een informele sfeer en ervaringen met elkaar te delen. 
Kijk hier voor meer informatie over data, locatie, aanmelden en kosten.  

Kijk hier voor  meer informatie over de ziekte van Parkinson 

 

Het Alzheimer Café
Dit is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. Zij kunnen samen ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Kijk hier voor meer informatie. Heeft u behoefte aan tips? Bekijk dan de folder 'Een goed leven met dementie'. 

 

Het Odensehuis

Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen  met geheugenproblemen en hun familie en vrienden. Mensen  met geheugenklachten en lichte vorm van dementie zijn welkom in dit Odensehuis Walcheren. Alleen of samen met hun partner, familie of vrienden.

 

CVA-NAH Trefpunt
De CVA-vereniging is een aanspreekpunt voor leden en mensen met vragen over CVA, in de ruimste zin. De vereniging biedt leden de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, ook om elkaar steun te bieden. De contacten komen onder meer tot stand tijdens de CVA/NAH Trefpunten die in Middelburg – Goes – Terneuzen – Zierikzee en Tholen/St. Annaland worden gehouden.

 

Breinkracht

Breinkracht is een naam voor alle activiteiten, bijeenkomsten en informatie voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Kijk hier voor meer infornatie.

 

Longpunt 

Longpunt is de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het Longfonds. Iedere bijeenkomst start met een voorlichting over een bepaald thema. 

Kijk hier voor de data.

 

Huntington

Mensen met de ziekte van huntington en hun naasten kunnen elkaar ontmoeten op huiskamerbijeenkomst en contactdagen die georganiseerd worden door de Nederlandse vereniging van Huntington. Meer informatie hierover vindt u op www.huntington.nl.

Kijk hier voor meer informatie over mantelzorg

Centrum voor mantelzorg
In voor mantelzorgers

Mezzo

 

Suggesties?