Mantelzorger

U wilt blijven zorgen voor uw naaste die verblijft in een locatie van SVRZ? Dat stellen we op prijs. U weet als geen ander wat uw naaste nodig heeft. Wij zien u dan ook als partner in de zorg. Samen met u kijken onze zorgmedewerkers wat u kunt betekenen. Wij houden rekening met uw mogelijkheden en zorgen ervoor dat u niet overbelast raakt. Voor vragen kunt u terecht bij de persoonlijk begeleider van uw naaste.

Veelgestelde vragen en Contact

Onderaan deze pagina staan de meest gestelde vragen over mantelzorg en mogelijkheden voor lotgenotencontact. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Wat kunt u als mantelzorger betekenen?

Als partner, familielid of vriend heeft u vast vragen. Wat wordt er van mij verwacht? Mag ik nog een rol blijven spelen in de zorg aan mijn dierbare? Kan ik dit nog aan? Met al uw vragen kunt u terecht bij onze medewerkers. In een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers kunt u aangeven welke zorg u wilt blijven bieden. U kunt als naaste namelijk nog steeds een rol hebben in de zorg, als u dat wilt. Door bijvoorbeeld te helpen met douchen of door samen activiteiten te doen. Met elkaar maken we hierover duidelijke afspraken.

Bij wie kunt u terecht?

De persoonlijk begeleider van uw naaste is uw eerste aanspreekpunt. Is deze medewerker afwezig? Dan neemt iemand uit het zorgteam deze taak over.

Krijg ik een vergoeding voor mantelzorg?

Als uw naaste nog zelfstandig woont kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

Kijk in de polis van uw zorgverzekering voor de voorwaarden.

Wilt u meer weten over mantelzorg?

Kijk op onderstande website voor meer informatie over mantelzorg.

Centrum voor mantelzorg
In voor mantelzorgers

Mezzo 

 

Ondersteuning en lotgenotencontact voor mantelzorgers

 • Logeren bij SVRZ voor mensen met dementie

  Biedt u mantelzorg aan iemand met dementie en wordt deze zorg soms te zwaar? Bij SVRZ kunnen mensen met dementie die nog thuis wonen komen logeren. Zo hebben mantelzorgers even geen zorgen. Onze gasten zijn welkom voor korte of langere periode: van minimaal een halve dag tot maximaal drie weken.
  Kijk hier voor meer informatie over logeren bij SVRZ.

 • Ontmoetingscentra SVRZ voor mensen met lichte geheugenproblemen

  In de ontmoetingscentra van SVRZ bieden we ondersteuning en begeleiding aan mensen met lichte tot wat verder gevorderde geheugenproblemen én de mantelzorger. Naast alle activiteiten bieden we de deelnemers en de mantelzorger de gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en om vragen te stellen. Ook organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten over een bepaald thema en uitstapjes. Bekijk  voor meer informatie de folder..

 • Tijdelijk verblijf bij SVRZ na een ziekenhuisopname

  Bent u mantelzorger voor iemand  die net in het ziekenhuis heeft gelegen? En die nog (te) veel verzorging en ondersteuning nodig heeft om thuis verder te kunnen herstellen? Een tijdelijk verblijf in een locatie van SVRZ kan dan een oplossing zijn. Hier kunnen mensen op krachten komen terwijl ze verzorgd worden door de professionals van SVRZ. Bekijk  voor meer informatie de folder.

 • Parkinson-inn voor mensen met Parkinson

  Tijdens deze bijeenkomsten krijgen patiënten met Parkinson en hun naasten en familieleden de gelegenheid elkaar op een vast terugkerend tijdstip te ontmoeten in een informele sfeer en ervaringen met elkaar te delen. 
  Kijk hier voor meer informatie over data, locatie, aanmelden en kosten.  

  Kijk hier voor  meer informatie over de ziekte van Parkinson 

 • Alzheimercafé voor mensen met dementie

  Dit is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. Zij kunnen samen ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Kijk hier voor meer informatie. Heeft u behoefte aan tips? Bekijk dan de folder 'Een goed leven met dementie'. 

 • Odensehuis voor mensen met geheugenproblemen

  Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen  met geheugenproblemen en hun familie en vrienden. Mensen  met geheugenklachten en lichte vorm van dementie zijn welkom in dit Odensehuis Walcheren. Alleen of samen met hun partner, familie of vrienden.

 • CVA-Trefpunt voor getroffenen van een CVA

  De CVA-vereniging is een aanspreekpunt voor leden en mensen met vragen over CVA, in de ruimste zin. De vereniging biedt leden de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, ook om elkaar steun te bieden. De contacten komen onder meer tot stand tijdens de CVA/NAH Trefpunten die in Middelburg – Goes – Terneuzen – Zierikzee en Tholen/St. Annaland worden gehouden.

 • Breinkracht voor mensen met hersenletsel

  De vereniging Breinkracht is een aanspreekpunt voor leden en mensen met vragen over CVA of een andere vorm van Niet Aaangeboren Hersenletsel (NAH). Leden en overige geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen tijdens de CVA/NAH Trefpunten die in Middelburg – Goes – Terneuzen – Zierikzee en Tholen/St. Annaland worden gehouden.

 • Longpunt voor mensen met longproblemen

  Longpunt is de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het Longfonds. Iedere bijeenkomst start met een voorlichting over een bepaald thema. 

  Kijk hier voor de data.

 • Huntington voor mensen met de ziekte van Huntington

  Mensen met de ziekte van huntington en hun naasten kunnen elkaar ontmoeten op huiskamerbijeenkomst en contactdagen die georganiseerd worden door de Nederlandse vereniging van Huntington. Meer informatie hierover vindt u op www.huntington.nl.

  U kunt uw vragen ook stellen aan het expertteam Huntington van SVRZ.

Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws