SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Menu

SVRZ & coronavirus

Bekijk hier het actuele nieuws over corona.

SVRZ Theresiahof clienten
Raad van Toezicht Raad van Bestuur Stafdirecteuren Locatiemanagers Medische Dienst
 • SVRZ Bestuursleden En Locatiemanagers Willem van der Grinten

  Willem van der Grinten

  Stafdirecteur Personeel, Organisatie & Opleidingen Toon motivatie

  Zorg is mensenwerk! Mensen zijn mijn passie. Daarmee is duidelijk dat het werken in een organisatie welke mensenwerk levert bij mij past. Bij SVRZ zie ik iedere dag mooie dingen gebeuren tussen mensen. Mensen die gemotiveerd aan het werk zijn met het oog gericht op de cliënt, mensen die zich ontwikkelen, mensen die bewust hun keuzes maken, en ga zo maar door. Het is een voorrecht om als stafdirecteur personeel, opleiding en organisatieontwikkeling daartoe  mogelijkheden te creëren.

 • SVRZ portret Bob

  Bob Marcusse

  Stafdirecteur Bedrijfsvoering & Control Toon motivatie

  Na 10 jaar in de accountancy te hebben gewerkt, ben ik in 1994 bij SVRZ gaan werken. Graag wilde ik meer direct bij een bedrijf betrokken zijn, en SVRZ bood mij die kans.

  Eind jaren negentig is SVRZ begonnen met de afbouw van de grote verpleeghuis instituten. De visie van SVRZ was (en is) de verpleeghuiscapaciteit te spreiden over de dorpen en wijken in de steden. We noemden dat het ‘uitrijden’ van de bedden. Met deze spreiding en kleinschaligheid werd de zorg dichtbij de cliënt gebracht.

  Zelf heb ik hier vanuit financieel- en bedrijfsvoeringperspectief in al die jaren aan mogen bijdragen. Met name als het ging om de vastgoedcomponent en het ontwikkelen van een exploitatieopzet die passend was bij kleinschaligheid en toch financierbaar. Nu deze spreiding en nieuwbouwoperatie vrijwel is afgerond kan worden vastgesteld dat SVRZ een zorgconcept heeft ontwikkeld dat voor de Zeeuwse samenleving van grote toegevoegde waarde is.

  Met de huidige transities in de ouderenzorg, veelal ingegeven door bezuinigingen op de Rijksbegroting, wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het ‘toekomstproof’ houden en door ontwikkelen van de zorgconcepten van SVRZ. Dusdanig dat SVRZ van toegevoegde waarde blijft voor de Zeeuwse samenleving en dat de ouderen in Zeeland, als dat moment is aangebroken, die zorg kunnen ontvangen die aansluit op hun levensstijl en levensverhaal.

 • SVRZ portret Dirk

  Dirk de Korne

  Stafdirecteur Zorg & Welzijn Toon motivatie

  Zorg samen beter maken, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. De afgelopen twintig jaar klopte het in (ziekenhuizen in) Rotterdam, Baltimore en Singapore. Het is een eer en genoegen om in 2019 terug te keren naar Zeeland en bij te dragen aan welzijn, wonen en zorg van (oudere) Zeeuwen die daar behoefte aan hebben.

  De manier waarop we bij SVRZ (kleinschalig) zorg en welzijn organiseren is uniek in de wereld. De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven, dicht bij familie of vrienden. Vergrijzing, chronische ziekten en geografische veranderingen zorgen er voor dat dit vaak in de knel komt. In Nederland klagen we nogal eens over de zorg, maar lopen we op veel gebieden voor. Daar kan de rest van de wereld van leren.

  Mijn motivatie is bij te dragen aan het bouwen en behouden van een sterke Zeeuwse zorg, waarin we aantoonbaar goede zorg leveren en iedereen met plezier aan het werk is. Op een goede manier gebruik maken van innovatieve technologie en digitalisering zal daarin een grote rol spelen. Graag sla ik daarin bruggen naar andere sectoren en werk ik samen met de beste partijen in het vakgebied.

  De beste mossels en uien komen uit Zeeland. Waarom zou dat anders zijn voor de zorg?

Goedenavond, Hoe kunnen wij u helpen?